ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ

Εδώ και 50 χρόνια είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη ενός κέντρου ναυπηγοεπισκευών υψηλής ποιότητας, όπου αναλαμβάνονται παραδοσιακές αλλά και εξειδικευμένες εργασίες επισκευής, κάνοντας παράλληλα χρήση των ιδιωτικών μας εγκαταστάσεων για εργασίες ναυπήγησης και ανακύκλωσης, στην καρδιά της Μεσογείου.

Oι εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Κυνοσούρας περιλαμβάνουν μία κύρια αποβάθρα μήκους 200 μέτρων κατάλληλη για πλοία μεγέθους έως και Panamax και δύο νεωλκεία μήκους 110 μέτρων εκάστο, για την υλοποίηση των πλέον απαιτητικών έργων με διασφάλιση της ποιότητας.

001

200μ ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΒΑΘΡΑ

για πλοία μεγέθους έως και Panamax

002

ΒΥΘΙΣΜΑ 5-13 μέτρων

003

ΔΥΟ ΝΕΩΛΚΕΙΑ ΜΗΚΟΥΣ 110 μέτρων

χώροι ναυπήγησης

004

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Machinery workshop
Μηχανουργείο,
Συνεργείο Ελασμάτων,
Σωληνώσεων & Ξυλουργίας
Αμμοβολής & Βαφής

005

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

Ψαλίδι κοπής χάλυβα

Έργα & Υπηρεσίες

Τα Ναυπηγεία Κυνοσούρας αναλαμβάνουν κάθε τύπου επισκευές πλοίων στις προβλήτες τους, όπως υδροβολή υψηλής πίεσης, βαφή δεξαμενών έρματος και δεξαμενών φορτίου, αφαιρέσεις και επισκευές ελίκων χωρίς δεξαμενισμό και πολλά άλλα…