Στα Ναυπηγεία Κυνοσούρας μπορούμε να εγκαταστήσουμε σύστημα επεξεργασίας έρματος σε κάθε τύπο πλοίου με επιτυχία. Διαθέτουμε εμπειρία στην κατασκευή σωληνώσεων, βάσεων και στηριγμάτων και στην εγκατάσταση συστημάτων διαφορετικών κατασκευαστών. Πολύ πρόσφατα συστήματα της ERMA FIRST και της TECHROSS εγκαταστάθηκαν από τα Ναυπηγεία Κυνοσούρας σε φορτηγά πλοία.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την κατασκευή των σωληνώσεων, των βάσεων και των στηριγμάτων, την μεταφορά τους στο μηχανοστάσιο των πλοίων και την εγκατάστασή τους στην περιοχή που προβλέπεται στην μελέτη της εγκατάστασης. Αναλαμβάνουμε επιπλέον την καλωδιοδρόμηση και την συνδεσμολογία που προβλέπεται στην Τεχνική Περιγραφή.