Τα Ναυπηγεία Κυνοσούρας μπορούν να επισκευάσουν κάθε τύπου και κατασκευαστή κινητήρες, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες όλες τις απαραίτητες μετρήσεις & αναφορές. Ο έλεγχος των εδράνων, των καπακιών των μηχανών και των βαλβίδων εξαγωγής και η επιθεώρηση των εμβόλων των μηχανών περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των εργασιών που εκτελούνται στο Ναυπηγείο.

Τα Ναυπηγεία Κυνοσούρας διαθέτουν αποδεδειγμένες δυνατότητες στην μεγάλης ακρίβειας εργασία της αντικατάστασης των στροφάλων για διαφόρων τύπου κινητήρες (Daihatsu, Man B&W, Yanmar μεταξύ άλλων).

Εναλλάκτες Θερμότητας
Στα Ναυπηγεία Κυνοσούρας μπορούν να επισκευασθούν/καθαρισθούν κάθε τύπου εναλλάκτες θερμότητας (αυλών –κελύφους / πλακοειδών) καθώς και να επισκευασθούν αυλών – κελύφους εναλλάκτες και να αντικατασταθούν οι αυλοί τους.

Αεροσυμπιεστές
Επισκευές σε όλους τους τύπους & όλων των κατασκευαστών κυρίων και βοηθητικών αεροσυμπιεστών.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες
Συντήρηση όλων των τύπων και μεγεθών ηλεκτρικών κινητήρων. Επίσης το έμπειρο προσωπικό των Ναυπηγείων Κυνοσούρας αναλαμβάνει ειδικές επισκευές κατ’ απαίτηση πελατών όπως περιελίξεις και ανακατασκευές κελυφών σφαιροτριβέων