Τα Ναυπηγεία Κυνοσούρας μπορούν να αναλάβουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών προστασίας μεταλλικών επιφανειών & βαφής κυτών, όπως για παράδειγμα εργασίες αμμοβολής και βαφής, εξυπηρετώντας όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τους πελάτες τους.

Η διάταξη των απαραίτητων εγκαταστάσεων πρόσβασης (Σκαλωσιές ή αυτοκινούμενο αναβατόριο) περιλαμβάνονται επίσης στο πλαίσιο έργου που αναλαμβάνουν τα Ναυπηγεία Κυνοσούρας.

Προετοιμασία

Οι εργασίες προετοιμασίας για τη κατάλληλη εφαρμογή επένδυσης δύνανται να γίνουν είτε με αμμοβολή (έως SA 3.0) ή με υδροβολή υψηλής πίεσης (έως 2500 bar). Η βαφή πληροί τις προδιαγραφές κάθε κατασκευαστή βαφής, με τον πλέον οικονομικό τρόπο.