Τα Ναυπηγεία Κυνοσούρας έχουν εμπειρία στην επισκευή ελίκων όλων των μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων εργασιών:
– Επαναφορά Πτερυγίων Έλικας στην αρχική τους θέση: Οι έμπειροι τεχνίτες μας μπορούν να αναλάβουν την επιδιόρθωση ελίκων με επαναφορά του ελαττωματικού πτερυγίου στην αρχική μορφή είτε με ζέσταμα και σφυρηλάτηση (για μικρές επισκευές) ή υδραυλική πίεση ή με άλλου τύπου επισκευή.
– Συγκόλληση Ελίκων: Επισκευές μπορούν να γίνουν στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων με συγκόλληση προκειμένου να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή τμήματα που έχουν υποστεί σπηλαίωση ή έχουν ρωγμές. Σε περιπτώσεις που λείπει ένα μεγάλο τμήμα από το πτερύγιο του έλικα, ένα αντίστοιχο τμήμα μπορεί να χυτευθεί και στην συνέχεια να συνδεθεί στο πτερύγιο.