Στα Ναυπηγείο Κυνοσούρας, αναλαμβάνουμε με επιτυχία τις προσαρμογές σε όλους τους τύπους σκαφών με εγκατάσταση Συστήματος Επεξεργασίας Έρματος.

Τα Ναυπηγείο Κυνοσούρας διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία για την κατασκευή σωληνώσεων, βάσεων, στηριγμάτων σωληνώσεων, και εγκατάσταση ποικιλίας συστημάτων από διαφορετικούς κατασκευαστές. Αναλαμβάνουν επίσης εργασίες ανάπτυξης καλωδίων και σύνδεσης αυτών σύμφωνα με τη περιγραφή που έχει δοθεί.