Στα Ναυπηγεία Κυνοσούρας, όλη η σειρά εργασιών χάλυβα μπορεί να εκτελεστεί, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων εργασιών:

Αντικατάσταση των μέσων πρόσδεσης
Αντικαταστάσεις Ελασμάτων
Σωληνουργικές εργασίες όλων των κατηγοριών (υδραυλικές και θαλάσσης)
Οι ελασματουργικές εργασίες πραγματοποιούνται απο πιστοποιημένους με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ηλεκτροσυγκολλητές και μετά την τοποθέτησή τους πραγματοποιούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι ποιότητας (ακτινογραφίες/έλεγχος με κενό/υπέρηχοι)

Όλες οι σωληνουργικές εργασίες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ηλεκτροσυγκολλητές και εφαρμοστές μαζί με όλες τις απαραίτητες δοκιμές που πραγματοποιούνται για την πιστοποίηση της ποιότητας.