ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ

Περίπου 40.000 τμ χώρου εργασιών με 250 μέτρα θαλασσίου μετώπου και βύθισμα 5-13 μέτρων, με δυνατότητα να φιλοξενηθούνι έως και εννέα πλοία, μία κύρια αποβάθρα μήκους 200 μέτρων κατάλληλη για πλοία μεγέθους έως και Panamax, δύο νεωλκεία για πλοία μέγιστου μήκους (Loa) έως και 110 μέτρα, δυνατότητα χρήσης γερανού, καθώς και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, έρματος, γλυκού ύδατος και πεπιεσμένου αέρα, 8.000 τμ επιφάνειας στεγασμένων χώρων, περιλαμβανομένων μηχανουργείων, ελασματουργείων, σωληνουργείων, χώρων αμμοβολής και βαφής, αλλά και εγκατάσταση διάλυσης πλοίων.

Shipyard Layout

ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ

Κύρια Αποβάθρα, Ανατολική Προβλήτα, Θέσεις Πρυμνοδέτησης και Νεωλκεία

ΕΠΙΓΕΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνεργεία, Αποθήκες & Μονάδα Ανακύκλωσης Πλοίων

40.000 τ.μ.
ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


250 μ
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ


5 – 13 μ
ΒΥΘΙΣΜΑ