Βασικά-κριτήρια-επιλογής-ναυπηγείου-για-την-επισκευή-του-πλοίου-σας
30
Νοέ
Βασικά κριτήρια επιλογής ναυπηγείου για την επισκευή του πλοίου σας

Τα πλοία συνεχώς εκτίθενται σε μια σειρά από προβλήματα όπως ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, προγραμματισμένες ή μη / απρόβλεπτες επισκευές, εργασίες αποκατάστασης φθορών, καθαρισμούς κυτών, βαφή δεξαμενών κοκ. Όλα αυτά απαιτούν επαγγελματική και άμεση ανταπόκριση….